Disclaimer

De inhoud van de website https://www.glashandelraijmakers.nl (hierna te noemen: de “website”) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Glashandel Raijmakers (hierna te noemen: “wij”, “ons” of “onze”) streeft ernaar om alle informatie op de website actueel en juist te houden. Desondanks kunnen wij geen garantie bieden dat alle op de website aangeboden informatie te allen tijde volledig, correct of up-to-date is.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar websites die niet door ons worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Wij hebben geen zeggenschap over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of andere praktijken van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en vormgeving van deze website, waaronder teksten, beeldmateriaal, logo’s, en overige materialen, liggen bij ons of bij onze licentiegevers. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan om informatie van de website te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te verspreiden of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze website of de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Datum van de laatste aanpassing: 13-12-2023